Kurs PPOŻ

Kurs ppoż i bierna ochrona przeciwpożarowa

W przedsiębiorstwie, które jest narażone na wybuch pożaru bardzo ważne jest to, by zastosować odpowiednie środki prewencyjne. Dzięki nim zwiększy się poczucie bezpieczeństwa w budynku. Jednym z takich sposobów jest zastosowanie biernej ochrony przeciwpożarowej. Zanim przeprowadzi się kurs ppoż, taka ochrona przeciwpożarowa powinna być najpierw zorganizowana. Dzięki niej znacznie łatwiej…